3DW

Betere toegankelijkheid
Meer gasten / hogere omzet / beter imagoU kunt bij ons terecht voor kleine toegankelijkheidsverbeteringen, zoals het maken van braillemenukaarten, reliëfkaarten met en zonder geluid en informatie in grote letters. Ook advies over website-toegankelijkheid en fysieke toegankelijkheid behoort tot de mogelijkheden.


Vanaf 2017 wordt toegankelijkheid de norm in gebouwen. Veelal zijn kleine aanpassingen al voldoende. Ze zorgen ook voor een beter imago en in geval van bv. horecagelegenheden voor meer gasten en dus een hogere omzet.Hieronder enkele voorbeelden:braillemenukaart
braillemenukaart gecombineerd met grote lettersbraillemenukaart met map
losbladig, makkelijk aan te passenreceptie van schild
plattegrond voor blinden en slechtzienden met 3d geprinte onderdelen, op A4 formaatdetail receptie van schild
doorzichtige brailleletters over gewone letters heenplattegrond met geluidstickers
filmpje: geluidstickers aanraken op reliëfplattegrondstationshal Arnhem plattegrond met grote letters
plattegrond met grote letters op A4 formaat
foto gebouwen


Ik ben deze site 2 jaar geleden begonnen met een selectie 3D geprinte voelgebouwen voor o.a. blinden en slechtzienden. Toen is ook de naam 3DW ontstaan: 3D Wereld. Gratis te leen voor instellingen of te koop tegen kostprijs. De serie heb ik samengesteld met modellen van o.a. de site Thingiverse en met zelf geproduceerde modellen. Ik heb ze laten printen door Key23d.Meer info: Frank Böhm